Aluminiumsbekledde dør og vindu i tre

Tre vinduer og dører med aluminiumsbekledning er kjente og verdsatte produkter i Skandinavia. De er estetiske og av høy kvalitet.

Vi tilbyr en 95 mm dyp profil og en passiv 109 mm profil. Alle vinduer er utstyrt med Spilka beslag. Vindudører har ASSA-lås og bremsehåndtak som standard. Man kan også bestille vinduer med solenkspor og utføringspor. Det finns mange typer av vinduer, bl.a. veldig populære utatgående vinduer.

Alle produkter er tilgjengelige også uten aluminiumsbekledning.

Vindustyper i Alu/Tre

 • Top swingside swing
 • Side hung
 • Tilt & Turn
 • Fast
 • Top hung

Dørtyper i Alu/Tre

 • Utadgående balkongdører
 • Balkong skyvedører
 • Foldedører
 • Ytterdør
Vindu - Top swing
 • Det er vindu med horisontal rotasjonsakse på 180 grader
 • Beslagene i høy standard og kvalitet. To typer: Classic eller Opus. Begge to er laget av Spilka selskapet.
 • Vinduene er laget på forskjellige typer av profiler: 95mm (tre), 109mm (passiv tre), 106 mm (tre-aluminium), 120 (tre-aluminium-passiv)
 • Utstyrt med barnesikring funksjon som beskytter mot uønsket åpning via barn

Top Swing er de mest populære blant de skandinaviske vinduer på grunn av praktisk og funksjonell åpninksfunksjon. Slike vinduene man åpner i retning mot utsiden og derfor taper vi ingen ledig plass på innside.

Overflatene er dekket med akrylmaling i høykvalitet. Det er tilgjengelig RAL-fargepaletten eller NCS- fargepaletten og asurblå farge med tre-lignende struktur.

Ved standard produksjon er det brukt PVC glasslister for hvite vinduer. Tilsvarende til fargerike vinduer er brukt tre-glasslistene malt i lignende farge.

For å øke sikkerheten, kan man anvende håndtak med nøkkel.

Avhengig av profiler kan vinduene bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm med U-verdi fra 1,1 til 0,5 W-m2K. U- verdi er avhengig av profilens tykkelse og vindusstørrelse. U-verdi kan være fra den 1,3 til 0,8 W/m2K. 

Du kan velge mellom trevinduer og tre-aluminium vinduer.

Vindu - Side swing
 • Et vindu med vertikale rotasjonsaks 180°
 • Beslagene i høy standard og kvalitet. (Spilka Firma)
 • Det kan bli 2-fløys vindu med fast eller med flyttbar stolpe
 • Vinduene er på forskjellige typer av profiler: 95mm (tre), 109mm (passiv tre), 106 mm (tre-aluminium), 120 (tre-aluminium-passiv)

Slike vinduene man åpner i retning mot utsidenslik som Top Swing vinduene. I dette tilfelle får vi god tetning selv om sterk vind blåser kraftig.

Vinduene kan vaskes ved å dreie dem 180 grader i vinkel. Blokkeren til vindusrammen holder vindu i trygg ubevegelig posisjon, slik at det gjør enkel å vaske vindu.

Hver standard vindu er utstyrt med barnesikring som beskytter mot uønsket åpning fra barn. I første skift går det bare åpne vindu maksimal opptil den 80 mm og derfor er det ingen fare for barna.

Overflatene er dekket med akrylmaling i høykvalitet. Det er tilgjengelig RAL-fargepaletten eller NCS- fargepaletten og asurblå farge med tre-lignende struktur.

Ved standard produksjon er det brukt PVC glasslister for hvite vinduer. Tilsvarende til fargerike vinduer er brukt tre-glasslistene malt i lignende farge.

For å øke sikkerheten, kan man anvende håndtak med nøkkel.

Avhengig av profiler kan vinduene bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm med U-verdi fra 1,1 til 0,5 W-m2K.

Du kan velge trevinduer eller tre-aluminium vindue

Vindu - Side hung
 • Utstyrt med Spilka beslag; man åpner ved hjelp av forvrider eller vanlig håndtak
 • Det kan bli 2-fløys vindu med fast eller med flyttbar stolpe
 • Vinduene er på forskjellige typer av profiler:
  95mm (tre)
  109mm (passiv tre)
  106 mm (tre-aluminium)
  120 (tre-aluminium-passiv)

Side hung vinduene er utadgående. I den første skift går det bare åpne vindu maksimal opptil den 80 mm og derfor er det ingen fare at barna skal åpne dem. Det er barnesikring som alle vinduene er utstyrt med.

Unektelig for utadgående vinduer er følgende fordelene:

 • Meget bra tetting selv om værforhold er dårlig
 • Bra lyddempet
 • Ledig plass på innsiden

Overflatene er dekket med akrylmaling i høykvalitet. Det er tilgjengelig RAL-fargepaletten eller NCS- fargepaletten og asurblå farge med tre-lignende struktur.

Ved standard produksjon er det brukt PVC glasslister for hvite vinduer. Tilsvarende til fargerike vinduer er brukt tre-glasslistene malt i lignende farge.

For å øke sikkerheten, kan man anvende håndtak med nøkkel.

Avhengig av profiler kan vinduene bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm med U- verdi fra 1,1 til 0,5 W-m2K.

Vindu - Tilt & Turn
 • Tilt & turn (drei & vipp) vindu innadgående
 • Utstyrt med sperre for »feil plassering av håndtak»
 • Kan bli utstyrt med barnesikring blokade « Vipp før drei”
 • Hoppe Tokyo Håndtak
 • Tilt & turn vindu skal åpnes med håndtak
 • Vinduene er på forskjellige typer av profiler:
  95mm (tre)
  109mm (passiv tre)
  106 mm (tre-aluminium)
  120 (tre-aluminium-passiv)

Tilt & Turn er det et tradisjonell og europeisk vindu som skal åpnes innadgående. Skjulte hengsler og beslagene av ROTO Firma.

Vinduene er alltid utstyrt med system sperre for »feil plassering av håndtak» som blokkerer håndtak hvis vindu er åpen. Gjennom dette forhindrer man å falle ut vindu av hengslene.

Vindu kan bli utstyrt med barnesikring blokade « Vipp før drei” . Første skift kan bare vippes vindu og ved neste sving av håndtaket man kan helt åpne vindu.

Overflatene er dekket med akrylmaling i høykvalitet. Det er tilgjengelig RAL-fargepaletten eller NCS- fargepaletten og asurblå farge med tre-lignende struktur.

Ved standard produksjon er det brukt PVC glasslister for hvite vinduer. Tilsvarende til fargerike vinduer er brukt tre-glasslistene malt i lignende farge.

For å øke sikkerheten, kan man anvende håndtak med nøkkel.

Avhengig av profiler kan vinduene bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm med U- verdi fra 1,1 til 0,5 W-m2K.

Vindu - Fast
 • Laget i ulike form rund ring, bue form, trekanter, trapes form.
 • Laget av høykvalitets furuskantbrett (alternativt eik eller meranti tre i følge kundes forespørsel)
 • Forskjellig bredde av karm:
  95 mm (tre)
  109 (passiv tre)
  106 mm (tre-aluminium)
  120 mm (tre-aluminium passiv)

Ved standard produksjon er det brukt PVC glasslister for hvite vinduer. Tilsvarende til fargerike vinduer er brukt tre-glasslistene malt i lignende farge.

Overflatene er dekket med akrylmaling i høykvalitet. Det er tilgjengelig RAL-fargepaletten eller NCS- fargepaletten og asurblå farge med tre-lignende struktur.

Avhengig av profiler kan vinduene bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm med U-verdi fra 1,1 til 0,5 W-m2K

Vindu - Top hung
 • Utadgående
 • Mest populært bruk i kjelleren eller garasje
 • Forskjellig bredde av karm
  95 mm (tre)
  109 mm(passiv tre)
  106 mm (tre-aluminium)
  120 mm (tre-aluminium passiv)

Topphengslet vinduer har en vippe-funksjon rettet mot den ytre. De vinduene er praktiske og funksjonelle. Alle vinduene innkjøpt hos oss kan man sette sammen fordi de alle har de samme parameterne på profiler.

Overflatene er dekket med akrylmaling i høykvalitet. Det er tilgjengelig RAL-fargepaletten eller NCS- fargepaletten og asurblå farge med tre-lignende struktur.

Ved standard produksjon er det brukt PVC glasslister for hvite vinduer. Tilsvarende til fargerike vinduer er brukt tre-glasslistene malt i lignende farge.

Vindus standard vannbrett er det naturlig aluminium som kan males i frivillig RAL farge ifølge kundes ønsker
Avhengig av profiler kan vinduene bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm med U-verdi fra 1,1 til 0,5 W-m2K

Dør - Utadgående balkongdør
 • opprettet ifølge individuelle parameterne
 • bådeenkelog dobbeldører
 • laget av høykvalitets furuskantbrett (alternativt eik eller meranti tre)
 • utstyrt med dobbelt håndtak
 • laget av 2 typer av profiler: 95 og 109 mm og/eller med aluminium bekladning

Montert bremse fungerer som stop-system og klarer å blokkere dørfløy i enhver posisjon. Det er også tilgjengelig aluminium beslagene.

På balkongen er det brukt 2 typer av terskler – laget av merbau tre eller av kompositt.

Dører er utstyrt med håndtakene i ulike farger krom, hvitt, matt krom. For sikkerhetsskyld man anbefaler å bruke sylinder en- eller dobbeltsidig.

Overflatene er dekket med akrylmaling i høykvalitet. Det er tilgjengelig RAL-fargepaletten eller NCS- fargepaletten og asurblå farge med tre-lignende struktur.

Avhengig av profiler kan de bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm med U-verdi fra 1,1 til 0,5 W-m2K

Dør - Innadgående balkongdør
 • åpner innover og kan vippes
 • Utstyrt med Roto beslag
 • system sperre for »feil plassering av håndtak»
 • er laget av høykvalitets furuskantbrett (alternativt eik eller meranti tre for kundes forespørsel)
 • Utstyrt med Hoppe Tokyo håndtak

.
Åpningsfunksjon ved hjelp av håndtak:

 • vri håndtak i vinkel 90grader –det skal åpnes
 • drei håndtaket videre for en annen 90grader til – det skal vippes

Balkongdører er alltid utstyrt med system sperre for »feil plassering av håndtak» som blokkerer håndtak hvis døren er åpen. Gjennom dette forhindrer man å falle ut dørfløy av hengslene.

Døren kan bli utstyrt med «vipp først» barnesikring funksjon som beskytter mot uønsket åpning via barn – første skift, bare ved neste sving av håndtaket kan vi åpne døren.

Ved standard produksjon man bruker aluminium glasslister. Aluminium glasslistene kan bli malt i RAL farge ved behøv. Standard dørvannbrett er det naturlig aluminium som kan males i frivillig RAL farge ifølge kundes ønsker.

Dørfløy er utstyrt med Hoppe Tokyo håndtak i krommatt men hvit og titanhåndtak er også tilgjengelige. Av sikkerhetsgrunner kan brukes nøkkelhåndtakene.

Overflatene er dekket med akrylmaling i høykvalitet. Det er tilgjengelig RAL-fargepaletten eller NCS- fargepaletten og asurblå farge med tre-lignende struktur.

Avhengig av profiler kan dørene bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm med U-verdi fra 1,1 til 0,5 W-m2K.

Dør - Skyvedør balkong
 • enkelt konstruksjon men med høy pålitelighet
 • skapt ifølge individuelle parametere
 • utstyrt med dobbeltsidig håndtak
 • det er brukt 2 typer av terskler – fra merbau tre eller av kompositt
 • er produsert på 2 typer av profiler: 95 og 109mm eller/og med aluminium bekledning

Gjennom diverse åpningsfunksjon kan vi lage skyvedørbredde opptil 6000 mm til og med.
Åpningsfunksjon:

 • 2-delt dør med glideblad,
 • 3-delt dør med glideblad,
 • 4-delt dør med ett eller to glideblad

Balkongen er utstyrt med dobbelt håndtak med bremsefunksjon derfor man klarer å blokkere dørfløy i enhver posisjon.

Balkongskyvedør laget av høykvalitets furuskantbrett (alternativt eik eller meranti tre på kundes forespørsel)
Dører er utstyrt med håndtakene i ulike farger krom, hvitt, matt krom. For sikkerhetsskyld man anbefaler å bruke sylinder en- eller dobbeltsidig.

Overflatene er dekket med akrylmaling i høykvalitet. Det er tilgjengelig RAL-fargepaletten eller NCS- fargepaletten og asurblå farge med tre-lignende struktur.

Avhengig av profiler kan de bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm med U-verdi fra 1,1 til 0,5 W-m2K

Dør - Foldedør balkong
 • Innadgående
 • Er utstyrtmed Roto beslag
 • Laget av høykvalitets furuskantbrett (alternativt eik eller meranti tre for kundes forespørsel)
 • Hoppe Tokyo håndtak

Fordel for denne løsningen er det bred overgang etter åpning av vindu. Da dørene er åpnet er begge dørfløyene på innsiden.

Aluminium glasslister er brukt ved standard produksjon for hvite vinduer. For vinduer i andre farger er brukt aluminium glasslister malt i RAL fargepaletten. Vindus standard vannbrett er det naturlig aluminium som kan males i frivillig RAL farge ifølge kundes ønsker

Overflatene er dekket med akrylmaling i høykvalitet. Det er tilgjengelig RAL-fargepaletten eller NCS- fargepaletten og azurblå farge med tre-lignende struktur.

Avhengig av profiler kan dørene bli utstyrt med glasspakking fra 24 til 48 mm med U-verdi fra 1,1 til 0,5 W-m2K

Dør - Ytterdør
 • Ytadgående
 • Utstyrt med dobbelt håndtak
 • terskel laget av marbau tre

Dører er produsert ifølge individuelle parameterne, både enkel og dobbeltdør. Montert bremse fungerer som stop-system og klarer å blokkere dørfløy i enhver posisjon.

laget av høykvalitets furuskantbrett (alternativt eik eller meranti tre for kundes forespørsel)

Dører er utstyrt med håndtak i krom, hvite og matt krom med dobbeltsidig sylinder er også tilgjengelige.

Overflatene  av balkonger er dekket med akrylmaling i høykvalitet. Det er tilgjengelig  RAL-fargepaletten eller NCS- fargepaletten og asurblå farge med tre-lignende struktur.

Side hung

Side swing

Utadgående balkongdør

Skyvedør balkong

Ønsker du pristilbud eller rådgivning?

2 + 14 =

Om oss

Komplettvindu.no er kanskje landets mest allsidige leverandør av vinduer og dører.

Vi leverer vinduer i tre, PVC og aluminium og betjener så vel privat som firmakunder.

Kontakt oss

Ytre Torvhusvei 17
4374 Egersund

Telefon +47 46 90 11 32

E-post: post@kompettvindu.no

Våre søsterselskap

Trappeksperten

Glassdeal