Salgsbetingelser

Generelt
De angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer levert av Komplettvindu AS. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Komplettvindu AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Betingelsene er utarbeidet ihht Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

Oppgjør
Komplettvindu AS krever ingen forskuddsbetaling på standardvarer, men alle varer skal være betalt i sin helhet innen eller ved overlevering til kunde. For trapper og andre tilpassede produkter, krever vi 50% forskuddsbetaling. I de tilfeller varene leveres over en terminal til en av våre befraktere, vil ikke utlevering fra denne skje før betalingsdokumentasjon framlegges. Alle varer er Komplettvindu AS sin eiendom inntil de er betalt i sin helhet.

Komplettvindu AS yter kun kreditt til institusjoner og bedrifter med god betalingsvandel. Alle som ønsker kreditt vil bli kredittsjekket.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Dersom kunde ønsker å utsette sin levering, kan dette avtales. Lagring for kunde blir belastet med lagerleie utover 14 dager. Slik lagring er begrenset til 4 uker. Dette forutsetter at ordren er 100% betalt ved levering Egersund.

ALLE OPPGITTE LEVERINGSTIDER ER VEILEDENDE.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra komplettvindu.no, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Frakt
Komplettvindu samarbeider med Norlines AS og ColliCare AS. Kunde blir kontaktet av disse selskapenes representanter før levering, for avtale om leveringstidspunkt og/eller sted.

Komplettvindu AS leverer lokalt i Sør Rogaland med egen bil. Disse leveransene er til innkjørsel på eiendom, og kunder kan ikke forvente at sjåfør bærer varer inn i huset etc. Det forutsettes at kunden skaffer bærehjelp. Evnt behov for heising må være flagget på forhånd, og vil bli fakturert ekstra.

Reklamasjon
Før feil meldes til Komplettvindu AS, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik komplettvindu.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Komplettvindu AS slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Komplettvindu AS melding straks etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

KOMPLETTVINDU AS VIL ERSTATTE PRODUKTER MED DOKUMENTERTE FEIL OG MANGLER VED OMLEVERING. KOMPLETTVINDU AS VIL DEKKE FRAKT, MEN IKKE EVNT ARBEIDSTIMER/MATERIALER SOM PÅLØPER VED UTSKIFTNING OG OMLEVERING.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Retur
Bestillingsvarer returneres ikke. Lagerførte varer kan tilbakeleveres dersom disse er i samme stand som ved levering. Kunde må selv dekke fraktkostnadene ved tilbakelevering.

Salgspant/Betalingsvilkår
Komplettvindu AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan søke om å får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Privatkunder blir ikke innvilget kreditt. Varene skal være betalt ved levering, for lokale leveranser kan det betales med kort til sjåfør.

Endring i vilkårene
Komplettvindu AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er Komplettvindu AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er komplettvindu.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle varens tilhørende kjøpesum.

Januar 2015
Komplettvindu AS

Om oss

Komplettvindu.no er kanskje landets mest allsidige leverandør av vinduer og dører.

Vi leverer vinduer i tre, PVC og aluminium og betjener så vel privat som firmakunder.

Kontakt oss

Ytre Torvhusvei 17
4374 Egersund

Telefon +47 46 90 11 32

E-post: post@kompettvindu.no

Våre søsterselskap

Trappeksperten

Glassdeal